"Više nas ništa ne smije iznenaditi"

Znakovi za uzbunjivanje

Projekat „Više nas ništa ne smije iznenaditi“ realizovao je Centar za menadžment, razvoj i planiranje Doboj, uz podršku organizacije CARE International Balkans  u periodu septembar-oktobar 2015. godine. Opšti cilj bio je da se minimiziraju rizici i smanji strah od elementarnih nepogoda za stanovnike grada Doboja. Specifični cilj je bio da se poveća znanje i pripremljenost stanovnika 14 zajednica etažnih vlasnika (ZEV) da reaguju u kriznim situacijama. 

Najvažniji postignuti rezultati su:

  • Za 14 zajednica etažnih vlasnika/ica izvršena je popuna opreme za protivpožarnu zaštitu,
  • 14 zajednica etažnih vlasnika/ica opremljeno je paketom alata za redovno održavanje zajedničkih prostorija i reagovanje u kriznim situacijama i izvršene su dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostorija.
  • Pred građanima je izvršena demonstracije upotrebe protivpožarne opreme i podijeljeni su posteri i majice sa znakovima uzbunjivanja.
  • Tokom sastanaka sa predstavnicima ZEV-ova, radio emisije, okruglog stoIa istaknuta je potreba za uključivanjem svih članova zajednice u prevenciju i reagovanje u kriznim situacijama (naročito žena i mladih).

     Projekti:

 

   Obuci se    Projekat-pravo-gradjana-na-vodu Projekat-javno-o-javnim-uslugama    Angažovanje gradjana u zivotu lokalne zajednice -DLGN      Gradjani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga