“Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom“

Projekat “Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom“ Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDPi realizuje u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju - CEET iz Tuzle. Projekat je dvogodišnji i njegova realizacija planirana je u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2012. godine na prostoru opština koje se nalaze u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine.

odgovorno upravljanje medicinskim otpadomFinansijska podrška za realizaciju ovog Projekta obezbijeđena je od strane Evropske Unije (EU).

Realizacijom projekta “Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom“ teži se uspostavljanju saradnje između vladinog i nevladinog sektora na uspostavljanju efikasnih politika u oblasti upravljanja medicinskim otpadom koje su u skladu sa standardima EU. Različite interesne strane i donosioci odluka sa lokalnog i regonalnog nivoa zajedničkim radom biće ohrabreni da izrade regionalnu strategiju u koju će biti inkorporirani i njihovi problemi vezani za  zbrinjavanje medicinskog otpada. Takođe u okviru Projekta aktuelizovati će se problem upravljanje medcinskim otpadom koji je karakterističan za cijeli region.

medicinski-otpadZa više informacija o ovom projektu posjetitie WEB stranicu Centra za ekologiju i energiju- CEET Tuzla.

cee

 Donatori - EU

video priceradio emisije    

 

    audio ristovac    audio krecane      audio maoca