"Efektivna i održiva participacija građana"

 

Projekat “Efektivna i održiva participacija građana” se realizuje u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj uz finansijsku podršku  Instituta Otvoreno društvo. Nosilac projekta je Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative (Doboj, Bosna i Hercegovina)...

Projekat “Efektivna i održiva participacija građana” se realizuje u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj uz finansijsku podršku  Instituta Otvoreno društvo. Nosilac projekta je Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative (Doboj, Bosna i Hercegovina), zajedno sa partnerima: Analitika (Sarajevo, Bosna i Hercegovina), Delta (Rijeka, Hrvatska) i Centar za informisanje i edukaciju građana (Cetinje, Crna Gora).


Opšti cilj projekta je jačanje demokratske lokalne uprave u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj kroz pružanje podrške participaciji građana u procesima donošenja odluka.  Specifični ciljevi projekta su:
  • Razvijanje smislenih rješenja u domenu javnih politika utemeljenih na činjenicama (protokoli) koja će pomoći lokalnim vlastima da uključe građane u procese odlučivanja.

  • Podizanje svijesti ključnih aktera o važnosti, mogućnostima i dobrim praksama u regiji za aktivno i smisleno uključivanje građana u procese odlučivanja na lokalnom nivou.

  • Jačanje kapaciteta u oblastima javnih politika i zagovaranja nezavisnih NVO-a i stručnjaka koji aktivno rade na promovisanju i poboljšanju participatornih praksi na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Glavna aktivnost projekta usmjerena je na izradu seta dokumenata za jedinice lokalne samouprave koji će, uz adekvatnu primjenu, poboljšati efektivnost građanskog učešća na lokalnom nivou. Set dokumenata će se sastojati od opštih principa, smjernica I protokola za učešće građana. U tu svrhu preduzeto je istraživanje, čiji rezultati predstavljaju osnovu za izradu dokumenata. Nakon konsultacija sa svim relevantnim akterima, istraživački izvještaj i set dokumenata će se objaviti i distribuirati ciljnim akterima u svakoj od tri zemlje, čime će se povećati dostupnost informacija, analiza i novih rješenja u oblasti javnih politika, te olakšati napori lokalnih vlasti da uključe građane u odlučivanje.

Uz odgovarajuću podršku oba entitetska Saveza opština i gradova u Bosni i Hercegovni, aktivnosti zagovaranja će se usmjeriti ka ključnim akterima, prvenstveno predstavnicima vlasti na svim nivoima i organizacijama civilnog društva, kako bi se promovisali protokoli i rezultati istraživanja.

Projektne aktivnosti će se realizovati u periodu 01.05.2011. – 01.05.2012. godine

video priceradio emisije    

 

    audio ristovac    audio krecane      audio maoca