Partners

 

 

 

1.       Aarhus Centar – Sarajevo

Aarhus-centar-Sarajevo

 

2.     Udruženje za zaštitu čovjekove okoline Una Sana 

Una-Sana

 

3.       Centar za lokalni i regionalni razvoj – CELOR

Celor

 

4.       Udruženje ANEA – Mladi Gračanice

anealogosmall

 

 

5.       One World SEE

Logo

 

6.       Udruženje za zaštitu flore i faune - UF FL Lukavac

UF-FL-Lukavac

 

7.       Centar za ekologiju i energiju - CEET Tuzla

cee

 

8.       Analitika

analitika

     Our projects

Pravo-gradjana-na-vodu-ENG       Projekat-javno-o-javnim-uslugama-ENG    Angažovanje-gradjana-ENG   Monitoring-od-public-services-ENG  Promocija-arhuske-konvencije-ENG