„Digitalne priče koje se nalaze pred Vama predstavljaju vizuelno iskazan stav građana o javnim uslugama na lokanom nivou.

Uvođenjem tehnike digitalnog pripovjedanja u rad sa OCD-ima željelo se omogućiti građanima i predstavnicima OCD-a da na jedan nov način iznesu svoj stav o javnim uslugama i na taj način doprinesu unapređenju odgovornosti lokalnih vlasti za pružanje javnih usluga.“

 

{youtube}ezV4VTgHnO0|275|250{/youtube}

Priča: Protekcija     Autor: Boban

{youtube}uxC9CwURcg0|275|250{/youtube}

Priča: Čekaj svoj red     Autor: Elma

{youtube}tZwMtp_py0c|275|250{/youtube}

Priča: Razbijeni kamen     Autor: Marinko