Predstavljeni rezultati “Inicijative za usvajanje Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite životne sredine za Bosnu i Hercegovinu”

Sarajevo, 7. septembar 2016. godine – U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Srarajevu, danas je održana završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati “Inicijative za usvajanje Strategije usklađivanja propisa u Bosni i Hercegovini - BiH sa pravnom stečevinom Evropske…

Pročitaj više

U Banja Luci održana konferencija „Voda i brojke – pogled u budućnost u procesima vodsnabdijevanja i kanalisanja naselja”

Banja Luka 29.09.2016. godine –  U administrativnom centru Vlade Republike Srpske održana je konferencija “Voda i brojke – pogled u budućnost u procesima vodsnabdijevanja i kanalisanja naselja” koju je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa…

Pročitaj više