Predstavljeni rezultati “Inicijative za usvajanje Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite životne sredine za Bosnu i Hercegovinu”

Sarajevo, 7. septembar 2016. godine – U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Srarajevu, danas je održana završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati “Inicijative za usvajanje Strategije usklađivanja propisa u Bosni i Hercegovini - BiH sa pravnom stečevinom Evropske…

Pročitaj više

U Banja Luci održana konferencija „Voda i brojke – pogled u budućnost u procesima vodsnabdijevanja i kanalisanja naselja”

Banja Luka 29.09.2016. godine –  U administrativnom centru Vlade Republike Srpske održana je konferencija “Voda i brojke – pogled u budućnost u procesima vodsnabdijevanja i kanalisanja naselja” koju je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa…

Pročitaj više

Okrugli sto o izmjenama PDV-a

Sarajevo, Doboj: 10.03.2016. godine – Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost u Bosni i Hercegovini su neophodne, jedan je od zaključaka okruglog stola pod nazivom “Izmjene i dopune Zakona o PDV-u – Uvođenje sistema oporezivanja prema naplaćenim naknadama” na kome…

Pročitaj više

Na Internet stranici Centra za socijalni rad Doboj objavljeni preliminarni rezultati Javnog poziva za dodjelu pomoći porodicama koje su bile pogođene prošlogodišnjim poplavama i klizištima

CARE International, u saradnji sa CARE France je pokrenuo projekat pod nazivom "Podrška ranjivim domaćinstvima pogođenim poplavama u Doboju". Projekat se sprovodi na području Grada Doboja, uz podršku MDP Inicijativa i Centra za socijalni rad Doboj. Nakon objave Javnog poziva, komisija za rangiranje prijavljenih domaćinstava…

Pročitaj više