Završen 1. ciklus radionica za zdravstvene ustanove o izradi i primjeni Plana upravljanja medicinskim otpadom

Realizujući projekat “Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom”, Centar za ekologiju i energiju Tuzla, u partnerstvu sa Centrom za menadžment, razvoj i planiranje - MDP inicijativama Doboj i uz finansijsku podršku EU,…

Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom i izrada plana upravljanja medicinskim otpadom

Doboj, 16.03.2012.godine – U sklopu projekta „Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom“ u prostorijama JZU Dom zdravlja Doboj, održana je radionica na temu Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom i izrada plana upravljanja medicinskim otpadom. Na…

Uloga javnosti u nadgledanju javnih politika u oblasti zaštite životne sredine

Derventa, 17. mart 2012. godine – U sklopu projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ koji finansira Evopska unija iz IPA sredstva i opština Derventa, a implementira Centar za menadžment, razvoj…

Komunikacija sa medijima o pitanjima zaštite životne sredine

U sklopu projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ koji finansira Evopska unija iz IPA sredstva, a implementira Centar za menadžment, razvoj i planiranje Doboj u partnerstvu sa Udruženjem…

Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom nije dobra volja nego je zakonska obaveza zdravstvenih ustanova

Istraživanje o upravljanju medicinskim otpadom na području sjeveroistočne BiH, koje je 2011. godine vršio Centar za ekologiju i energiju Tuzla, u partnerstvu sa MDP inicijativama Doboj uz finansijsku podršku EU, pokazalo je da…

Peta po redu radionica u okviru projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“

Peta po redu radionica za predstavnike lokalnih nevladinih organizacije iz opština Derventa i Lukavac, u okviru projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ koji finansira EU, održana je u…

Doboj, 15.12.2011.g – Radionica u okviru projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“

Upoznati predstavnike organizacija civilnog društva sa prostora opština Derventa i Lukavac sa zakonskim okvirom u BiH u oblasti upravljanja otpadom te prezentovati praktična iskustva kada je u pitanju upravljanje otpadom…

Seminar na temu „Osnaživanje učešća javnosti u procesima donošenja odluka o ekološkim pitanjima u skladu sa Arhuskom konvencijom“

Teslić, 14.12.2011. Problem učešća građana u procesima odlučivanja o ekološkim pitanjima danas sve više dolazi do izražaja u Bosni i Hercegovini i neophodno je nešto konkretno uraditi kako bi se…

Održana radionica na temu „Hajde da razgovaramo o otpadu“

Derventa, 12.12.2011.godine – U okviru projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ za predstavike Savjeta učenika OŠ „Đorđo Panzalović“ u Osinji, opština Derventa, održana je radionica na temu „Hajde…

MDP Inicijative podržavaju učešće BIH opština na Sajmu NEXPO 2011.

Doboj, 17.02.2011. Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je putem Centra za menadžment, razvoj i planiranje  - MDP Inicijative finansijski podržala učešće osam BIH opština na Sajmu lokalnih zajednica…