Predstavljen Izvještaj „Vodne Naknade U BiH?“

Predstavljen izvještaj „Vodne naknade u BiH?“

Sarajevo, Banja Luka 20-21. juni 2019. godine

Potrebe za rješavanjem nagomilanih problema u sektoru voda u Bosni i Hercegovini prevazilaze okvire trenutno raspoloživih sredstva zbog čega je svakako neophodno dodatno urediti oblast prikupljanja i utroška sredstava od vodnih nakanda, samo je jedan od konstatacija učesnika događaja na kome je predstavljen izvještaj „Vodne naknade u BiH?“.

Izvještaj „Vodne naknade u BiH?“ sačinili su predstavnici Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijaive iz Doboja i Centra za istraživanje i studije – GEA Banja Luka. Kroz izvještaj, autori su pokušali da sagledaju trenutni model vodnih naknada u Bosni i Hercegovini, izvrše njegovo poređenje sa zemljama regije i EU, te da predlože preporuke koje bi dovele do njegovog unapređenja, a to su:

  • Unaprijediti transparentnost modela upravljanja sredstvima od vodnih naknada;
  • Utvrditi obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava;
  • Poboljšati efikasnost prikupljanja sredstava od vodnih naknada;
  • Razmotriti opciju za redefinisanje strukture i povećanje iznosa vrsta vodnih naknada.

Učešće na održanim prezentacijama uzeli su ključni predstavnici u sketoru voda u BiH, predstavnici OCD-a i mediji. Izvještaj „Vodne naknade u BiH?“ sačinjen je u okviru projekta Analiza utroška sredstava od vodnih naknada koji predstavlja zajedničku inicijativu Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative Doboj i Centra za istraživanje i studije – GEA Banja Luka. Finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su putem regionalnog projekta „OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“ koji realizuju Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle i Fondacija „Krila nade“ iz Sarajeva.