U PETROVU ODRŽANA RADIONICA NA TEMU “VOLONTERIZAM – ORGANIZACIJA VOLONTERSKOG RADA”

U PETROVU ODRŽANA RADIONICA NA TEMU “VOLONTERIZAM – ORGANIZACIJA VOLONTERSKOG RADA”

Doboj, 03.03.2017. godine – Predstavnici Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative, u saradnji sa Opštinskom organizacijom Crvenog krsta Petrovo, održali su jednodnevnu radionicu na temu „Volonterizam – organizacija volonterskog rada“.Radionica je namijenjena građanima mjesnih zajednica na prostoru Petrova zainteresovanim za volonterski rad. Tokom predavanja učesnici su upoznati sa osnovnim pojmovima o volontiranju, a posebna pažnja je posvećena procesu regrutovanja volontera i organizacije njihovog rada.

Radionica je održana kao sastavni dio aktivnosti predviđenih projektom „Mreža volontera bez granica i razlika – Petrovo“ koji je finansijski podržan kroz projekat „Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH“, kao zajednička inicijativa vlade Švajcarske i Švedske.