Održana Radionica „Izazovi U Upravljanju Lokalnim Vodovodima U BiH I Identifikovanje Mjera Za Poboljšanja“

Održana radionica „Izazovi u upravljanju lokalnim vodovodima u BiH i identifikovanje mjera za poboljšanja“

Zenica, 30.11.2016. – Na radionici „Izazovi u upravljanju lokalnim vodovodima u BiH i identifikovanje mjera za poboljšanja“, održanoj u Zenici u okviru projekta “Voda za sve”, koji finansira EU, predstavljeni su nalazi istraživanja o modalitetima vlasništva, upravljanja i finansiranja lokalnih vodovodnih sistema. Predstavnici mjesnih zajednica i opština Visoko, Živinice i Čelinac predstavili su prakse u upravljanju lokalnim vodovodima. Na radionici je učestvovalo oko 50 predstavnika državnih, entitetskih, kantonalnih i općinskih institucija, kao i predstavnika operatera lokalnih vodovoda.

Istraživanje je obuhvatilo analizu važećeg zakonodavstva, institucionalnih struktura i prikupljanje empirijskih o funkcionisanju lokalnih vodovoda. U istraživanju je na upitnik odgovorilo 48 jedinica lokalne uprave u FBiH i RS-u, dok je dubinska analiza obuhvatila 10 jedinica lokalne uprave.

Utvrđen je veliki raskorak između važećih propisa i prakse – samo 35% vodovoda ima upotrebnu dozvolu, a u samo 13% slučajeva cijenu usluge vodosnabdijevanja određuje skupština opštine/ općinsko vijeće. Nadalje, na osnovu prikupljenih informacija, utvrđeno je da su izgradnju 66% vodovoda inicirale neformalne grupe građana, koje su nastavile da upravljaju u 44% slučajeva. Mjesne zajednice inicirale su izgradnju 18% i upravljaju u 30% lokalnih vodovoda. Nadalje, provedena je anketa među korisnicima usluga u 300 domaćinstava u oba entiteta, FBiH i RS. Rezultati su potvrdili da usluge vodosnabdijevanja  u ruralnim područjima nisu u skladu sa zakonima, a ispitani građani nemaju pristup pitkoj vodi.

Učesnici radionice diskutovali su o tome koliko su važeći zakoni provodivi i koje opcije upravljanja su najprihvatljivije za lokalne zajednice. Zaključci radionice odnose se na potrebu usklađivanja ključnih zakona koji regulišu oblast vodosnabdijevanja (zakoni o vodama i zakoni o komunalnim djelatnostima), njihove primjene i potrebu da jedinice lokalne samouprave svojim aktima preciznije definišu pravila za organizovano, trajno i kvalitetno obavljanje usluge vodosnabdijevanja u ruralnim područjima. Kako bi se krenulo u pozitivnom smjeru, zaključeno je i da lokalne vlasti moraju pomoći strukturama koje upravljaju seoskim vodovodima da redovno kontrolišu vodu za piće i po potrebi izgrade postrojenja za prečišćavanje vode. Postoje i pozitivni primjeri iz prakse, koje dodatno treba staviti u zakonske okvire, a lokalne vlasti moraju biti aktivno uključene u sve aspekte pružanja usluga vodosnabdijevanja u ruralnim područjima.

EU finansira ovaj projekat iznosom od 184.212 €, a projekat sprovodi Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative (MDPi) iz Doboja, zajedno sa Udruženjem za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“ iz Bihaća.