Konferencija O Dodjeli Javnih Sredstava Organizacijama Civilnog Društva

Konferencija o dodjeli javnih sredstava organizacijama civilnog društva

Jahorina, 31.03.2016. godine – Na Jahorini je završena dvodnevna regionalna konferencija „Transparentna dodjela javnih sredstava – EU dobre prakse i modeli“ koju su zajednički organizovali EU projekt Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO) u BiH i Udruženje VESTA s ciljem da se predstave dobri modeli i prakse za osiguravanje transparentnosti prilikom dodjele javnih sredstava civilnom društvu.

U uvodnom obraćanju, g. Masimo Mina, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji EU u BiH, naglasio je: „Mi, kao Evropska unija, i kao donatori, vodimo računa o načinu na koji se dodjeljuju naša sredstva civilnom društvu, a ponekad zaboravljamo da mnogo veća sredstva dolaze iz javnih tijela, od vlada na različitim nivoima. Važno je da se ta sredstva mudro dodjeljuju, na kvalitetan i transparentan način.“

Jasenka Perović, voditelj projekta TACSO, je naglasila da „obe strane, i vlada i civilno društvo, dijele odgovornost za netransparentno trošenje sredstava poreznih obveznika. Zemlje u regiji nemaju kvalitetan sistem (dodjele javnih sredstava) i organizacije civilnog društva uglavnom služe kao pružaoci socijalnih usluga“.

Goran Kučera, viši savjetnik u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine prezentovao je podatke o raspodjeli javnih sredstava u BiH. „Posljednji dostupni a potvrđeni podaci iz 2012. godine kažu da je 100 miliona KM izdvojeno za civilni sektor u Bosni i Hercegovini. Najveći procenat, oko 40 posto, izdvojen je za sportske organizacije, 15 posto za udruženja ratnih vojnih veterana, 12 posto za organizacije koje pružaju socijalne usluge, a tek oko 33 posto se dijeli na druge organizacije koje se bave ljudskim pravima, borbom protiv korupcije, ekologijom i drugim oblastima“,zaključio je Kučera.

Konferencija je omogućila predstavnicima javnog i civilnog sektora iz zemalja Zapadnog Balkana da se uključe u dijalog o pronalaženju modela transparentne dodjele javnih sredstava, koji bi bili primjenjivi u pojedinačnim zemljama.

TACSO je dio EU instrumenta za civilno društvo (CSF), čiji je cilj jačanje civilnog društva kao ključnog elementa participativne demokratije i unapređenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u zemljama korisnicama Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Predstavnica Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative je učestvovala na konferenciji u svojstvu članice Savjetodavne grupe TACSO projekta.