Može Li Se Povećati Broj Zaposlenih Bez Boljeg Poslovnog Okruženja?

Može li se povećati broj zaposlenih bez boljeg poslovnog okruženja?

Zenica, 21.11.2014. godine – U sklopu Sajma obrazovanja i zapošljavanja  „Naučite – Istražite – Povežite se“, u Zenici održan Okrugli sto na temu: „ Može li se povećati broj zaposlenih bez boljeg poslovnog okruženja“ u čijem radu su uzeli učešće i predstavnici MDP Inicijativa.

Primjeri i iskustva koje su tokom rasprave navodili učesnici okruglog stola potvrdili su da u BiH ne postoji čvrsto političko opredjeljenje i jasni ciljevi  ( kratkoročni, srednjoročni i dugoročni), nedostaju sredstava, mjere i instrumenati za ostvarenje boljeg poslovnog okruženja. Između ostalog to je dovelo do neprofitabilnosti biznisa (34,44%), problema finansiranja (24,55%) i činjenice da se osnuje 5 dok se istovremeno ugasi 6 preduzeća,  naglašeno je u uvodu. Nije onda ni čudo da je BiH, prema podacima „Doing business 2014“ (Svjetska banka),  na 131 mjestu po lakoći poslovanja, a na 174 mjestu za lakoću pokretanja biznisa. Od 2005 do 2012 godine BiH je unaprijedila i olakšala poslovanje samo za 8,4%. O lošem stanju našeg poslovnog okruženja govori i činjenica da se broj blokiranih računa biznisa u 2014. godini popeo na preko 66.253, a čak 41.471 preduzeće ima bar po jedan blokiran račun. Neprocesuiranje i nerješavanje  koruptivnih djelovanja i privrednih sporova dovelo je do finansijske nediscipline, usljed čega se pojavio veliki broj preduzeća koja na vrijeme nisu platila obaveze prema dobavljačima, PDV, ostale poreze i doprinose.

Učesnici Okruglog stola smatraju da s tim u vezi treba hitno djelovati i to na način da se nesporedno utiče na institucije nadležne za rješavanje ovog problema kako bi se tačno identifikovali njegovi uzroci i isti otklonili. S tim u vezi, zaključeno je da se samo zajedničkim radom, donošenjem i provođenjem konkretnih reformi može i treba unaprijediti ambijent za rad MSP a time povećati i zapošljavanje.