Koraci Za Izgradnju I Legalizaciju Vodovoda

Koraci za izgradnju i legalizaciju vodovoda

Teslić, 17.06.2014. g. – Pravni stručnjaci, Milijana Dojčinović i Ratko Pilipović, su na današnjem seminaru u hotelu “Kardijal” u Tesliću tumačili važeće propise o izgradnji, legalizaciji i upravljanju seoskim vodovodima i o načinima za uključivanje građana u odlučivanje o pitanjima vodosnabdijevanja.

U toku diskusije u prvom dijelu seminara, predstavnici opština, komunalnih preduzeća, mjesnih zajednica i građevinskih odbora koji upravljaju lokalnim vodovodima u slivu rijeke Ukrine složili su se da je proces izgradnje i legalizacije postojećih seoskih vodovoda izuzetno kompleksan i skup, te da procedure treba pojednostaviti. Takođe smatraju da je bi organi vlasti trebali obezbijediti dio sredstava za redovne analize kvaliteta vode, naročito u školama.

Za pravilno upravljanje seoskim vodovodima neophodno je da građani razumiju da je potrebno placate vodu i obezbijediti adekvatno upravljanje kako bi mogli imati kvalitetno i pouzdano vodosnabdijevanje.

Poseban dio seminara bio je posvećen modalitetima  za aktivno uključivanje zainteresovanih strana u donošenje opštinskih odluka o vodosnabdijevanju. Diskutovalo se o pravilima za organizovanje javnih rasprava, što će biti od velike koristi za adekvatno uključivanje građana Teslića i Dervente u rasprave o nacrtima odluka o upravljanju seoskim vodovodima, koje lokalne vlasti u ovim opštinama planiraju usvojiti do kraja godine.

Radionicu je organizovao tim Centra za menadžment, razvoj i planiranje iz Doboja u okviru projekta “Pravo na vodu za stanovnike ruralnih područja” koji finansiraju EU i SDC.