Opština Ima Ključnu Ulogu U Upravljanju Javnim Vodovodima

Opština ima ključnu ulogu u upravljanju javnim vodovodima

Derventa, 25.10.2013.g. – Predstavnici opština i mjesnih zajednica iz Dervente, Prnjavora, Teslića i Broda su na današnjoj radionici diskutovali o opcijama upravljanja seoskim vodovodima koje će se ugraditi u odgovarajuće opštinske akte. Milijana Dojčinović, diplomirani pravnik iz Banjaluke, je ponudila stručne savjete za izradu modela opštinske odluke o javnim vodovodima u seoskim područjima, a iskustva u primjeni slične odluke na području grada Banjaluka prezentovao je Darijo Kuprešak, inženjer iz Centra za razvoj i unapređenje sela Banjaluka.

Učesnici su shvatili da, prema važećim zakonima, jedino opština može biti vlasnik javnih vodovodnih sistema. Gospođa Dojčinović je istakla da se medijacija koristi kao efektivan način za rješavanje sporova, naročito za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja koja mogu znatno produžiti proces uknjižbe.

Nadalje, opština snosi odgovornost za uspostavljanje baze podataka i katastra za sve javne vodovode u urbanom i ruralnom području. Gospodin Kuprešak je savjetovao predstavnicima opština da urade master plan kojim će utvrditi postojeću situaciju i definisati željeno stanje za razvoj vodosnabdijevanja. Na osnovu podataka o stanju javnih vodovoda, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Republike Srpske, opština može upravljanje javnim vodovodima povjeriti javnom preduzeću ili privrednom društvu putem provođenja procedure javnih nabavki.

Rukovodstvo Opštine Derventa je opredijeljeno da u prvoj polovini iduće godine donese odluku o javnim vodovodima u selima. Pored ove radionice, osoblje projekta “Pravo na vodu za stanovnike ruralnih područja” će nastojati da obezbijedi kontinualnu savjetodavnu i tehničku podršku u toku izrade odluke.

Projekat „Pravo na vodu za stanovnike ruralnih područja“, koji finansira Evropska unija, pokrenut je s ciljem da doprinese poboljšanju zdravstvene situacije i kvaliteta vode za piće u slivu rijeke Ukrine kroz jačanje kapaciteta ruralnih zajednica za ostvarivanje prava na vodu i kreiranje pravnog modela za upravljanje seoskim vodovodima. Projekat implementira Centar za menadžment, razvoj i planiranje Doboj u partnerstvu sa Udruženjem za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline „Una-Sana” Bihać i Centrom za lokalni i regionalni razvoj Derventa (CELOR).