Sastanak Sa Predstavnicima Kolegija Skupštine Opštine Šamac

Sastanak sa predstavnicima kolegija Skupštine opštine Šamac

Šamac, 20.09.2013. – Na radnom sastanku sa predstavnicima kolegija Skupštine opštine Šamac, osoblje Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja, upoznalo je prisutne odbornike sa aktivnostima čija je realizacija planirana u okviru projekta „Javno o javnim uslugama“.

Odbornici SO Šamac tom prilikom upoznati su i sa rezultatima istraživanja o zadovoljstvu građana javnim uslugama na lokalnoom nivou, a koje je provedeno 2012. godine u okviru projekta „Monitoring javnih usluga – građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga“. Zajednički je konstatovana potreba da se o ovoj temi razgovara jer postoji značajan prostor za unapređenja dostupnosti i kvalitet javnih usluga ali i samih procesa kojima se ova oblast uređuje. Na kraju sastanka, prisutni su pozvani da se uključe u projektne aktivnosti koje će biti realizovane na prostoru  opštine Šamac kako bi se pitanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou aktuelizovalo i kako bi sam proces kreiranja lokalnih javnih politika kojima se uređuje ova oblast dodatno približio građanima.

Projekat „Javno o javnim uslugama“  usmjeren je ka aktuelizaciji pitanja odgovornosti lokalnih vlasti za pitanja kvaliteta i dostupnosti javnih usluga na lokalnom nivou.  Projekat  „Javno o javnim uslugama“biće realizovan u periodu mart-decembar 2013.godine na prostoru šest opština u BiH i to Derventa, Gračanica, Maglaj, Modriča, Teslić i Šamac.

Finansijska sredstva za realizaciju projekta obezbijeđena su od strane Fonda otvoreno društvo u Bosni i Hercegovini.