U Aarhus Centru Sarajevo Održan Edukacijski Seminar Na Temu “Uloga Medija U Ostvarivanju Prava Na Informaciju O Okolišu“

U Aarhus centru Sarajevo održan edukacijski seminar na temu “Uloga medija u ostvarivanju prava na informaciju o okolišu“

Sarajevo, 23.10.2012. – Zamjenica šefa Misije OSCE-a u BiH, Nina Suomalainen, i zamjenik gradonačelnika Grada Sarajeva, Miroslav Živanović, otvorili su juče u prostorijama Aarhus centra edukacijski seminar za novinare na temu uloge medija u ostvarivanju prava na informaciju o životnoj sredini. Deset predstavnika medijskih kuća učestvovalo je na seminaru na kojem je predstavljen sadržaj Aarhuske konvencije i iskustva novinara u praksi. Prezentacije su održale Dunja Jelovac (radio Federacije), Borka Rudić (Udruženje BiH Novinari) i Almedina Karić (Institucija Ombudsmena BiH). Na seminaru je predstavljen i Vodič za medije, izrađen u sklopu regionalnog EU projekta za zemlje Jadrana o Aarhuskoj konvenciji, te pokrenuta inicijativa za formiranje (ne)formalnog kluba novinara u okolišu pri Aarhus centru.

MDPi, u partnerstvu sa OSCE-om, pruža profesionalnu podršku radu Aarhus centra Sarajevo u sklopu projekta “Promocija implementacije Arhuske konvencije u regiji Jugoistočne Evrope”.