U Derventi Održana Javna Tribina Sa Predstavnicima Političkih Stranaka, Kandidatima Za Lokalne Izbore 2012. Godine

U Derventi održana javna tribina sa predstavnicima političkih stranaka, kandidatima za lokalne izbore 2012. godine

Derventa, 06.09.2012. godine – U prostorijama Centra za kutluru u Derventi, dana 26.09.2012.godine održana je javna tribina pod nazivom „Stanje i perspektive javnih i komunalnih usluga na prostoru opštine Derventa“. Tribini su prisustvovali predstavnici osam političkih stranaka koje su prijavile kandidatske liste za lokalne izbore 2012. godine u Derventi koji su prisutnima predstavili svoje viđenje stanja javnih i komunalnih usluga na prostoru opštine Derventa. Posebno je apostrofirana potreba riješavanja problema kolektivnog grijanja na prostoru urbanog dijela opštine Derventa, izgradnji uređenih zelenih površina koje nedostaju Derventi, proširenju gradskog groblja ali i izgradnji i uspostavljanju kanala za informisanje građana opštine Derventa.

Građani koji su prisustvovali javnoj tribini imali su priliku da čuju razmišljanja kandidata za mjesto odbornika u predstojećem sazivu Skupštine opštine Derventa o aktuelnim pitanjima iz oblasti javnih i komunalnih usluga ali i da postave pitanja za koja smatraju da su bitna za građane opštine Derventa.

Na kraju tribine predstavnici političkih stranaka su građanima predstavili prioritete u svom budućem radu u slučaju da oni budu izabrani u saziv Skupštine opštine Derventa. U tom smislu posebno je apostrofirana potreba da se u predstojećem periodu uloži dodatni napor u oblast uređenje vodosnabdijevanja i kanalizacije na što većem prostoru opštine Derventa, uređenja gradskog groblja u smislu njegovog proširenja, uređenja gradske pijace, izgradnje gradskog parka koji nedostaje građanima opštine Derventa, izgradnji trotoara na prostoru urbanog dijela opštine Derventa ali i drugm potrebama građana opštine.

Tribina predstavlja sastavni dio aktivnosti predviđenih projektom „Monitoring usluga na lokalnom nivou – Građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga“ koji je pokrenut i podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH, a za čiju realizaciju na prostoru opštine Derventa je zadužen Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative Doboj.