Održana Radionica Na Temu „Hajde Da Razgovaramo O Otpadu“

Održana radionica na temu „Hajde da razgovaramo o otpadu“

Derventa, 12.12.2011.godine – U okviru projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ za predstavike Savjeta učenika OŠ „Đorđo Panzalović“ u Osinji, opština Derventa, održana je radionica na temu „Hajde da razgovaramo o otpadu“.

Derventa, 12.12.2011.godine – U okviru projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ za predstavike Savjeta učenika OŠ „Đorđo Panzalović“ u Osinji, opština Derventa, održana je radionica na temu „Hajde da razgovaramo o otpadu“. Radionica je organizovana kao dio projektnih akitvnosti usmjerenih na podizanje svijesti stanovnika ove mjesne zajednice kada je u pitanju njihov odnos prema otpadu.

Učenici su upoznati sa potrebom pažljivijeg odnosa prema okolini kao i činjenici da sav otpad nije smeće. Predstavnici Savjeta učenika preuzeli su na sebe obavezu da znanje stečeno na ovoj radionici prenesu svojim vršnjacima u razredima iz kojih dolaze.

Projekat „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ finansira EU, a za realizaciju projekta zaduženi su Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja i Udruženje za zaštitu flore i faune iz Lukavca.